V Sloveniji je danes okoli 850 poklicnih gasilcev in kar 164.888 prostovoljnih gasilcev, ki nam priskočijo na pomoč v primeru požarov, naravnih nesreč in drugih dogodkov. Ker je tovrstnih dogodkov na žalost vedno več, je tudi gasilska intervencija vse pogostejša, delo gasilcev pa toliko bolj zahtevno. 

Glavni cilj vsake gasilske intervencije je reševanje človeških življenj in premoženja ljudi, hkrati pa preprečiti še večjo materialno škodo. Zato mora biti vsaka takšna gasilska intervencija čim hitrejša, k čemur bistveno pripomore znanje in usposobljenost gasilcev. Ti se morajo v ta namen neprestano izobraževati.

Uspešnost gasilske intervencije je odvisna od njenega poteka

Kadar pride do požara, prometne nesreče ali drugega dogodka, kjer je potrebno ukrepanje gasilcev, pokličemo na številko 112. Regijski center za obveščanje glede na vrsto nesreče aktivira najbližja gasilska društva. Njihovi gasilci prejmejo obvestilo na svoje pozivnike in se v najkrajšem možnem času zglasijo v prostorih društva.

Zavedati se je potrebno, da je gasilska intervencija v primeru požara popolnoma drugačna kot pa v primeru prometne nesreče. Zato morajo gasilci poznati ogromno različnih tehnik reševanja in nudenja pomoči, glavno besedo pa ima poveljnik gasilske intervencije. Ta natančno določi, kaj je potrebno storiti, kje in kdo mora to storiti.

Za gasilsko intervencijo se morajo gasilci neprestano izobraževati in usposabljati

Za posredovanje v gasilski intervenciji morajo imeti gasilci ogromno znanja. Zato se neprestano izobražujejo in usposabljajo. V ta namen imajo gasilska društva pogosto tudi organizirane vaje, kjer se natančno preizkusi gasilska intervencija v realni situaciji, njena odzivnost in celoten potek.

Čeprav je velika večina gasilcev v Sloveniji še vedno prostovoljcev, pa je njihovo delo izjemno zahtevno. Vsaka gasilska intervencija je izjemno pomembna, ne glede na to, ali gre za prometno nesrečo, požar, epidemijo ali pa le reševanje hišnega ljubljenčka, zato je ukrepanje gasilcev za celotno družbo nepogrešljivo.

Read More